Jernbanevakt og Elsikkerhet AS

Vi er et firma fra Østfold som er totalleverandør av sikkerhetstjenester på jernbanen. Vi hjelper deg som skal jobbe i og ved spor. Vi bestiller kunngjøring for disponering av strekning og frakobling av anlegg. Vi har fokus på sikkerhet og hjelper deg med planlegging og igangsettelse av prosjektet.

Vi og våre samarbeidspartnere leverer


Hovedsikkerhetsvakt (HSV)
Lokalsikkerhetsvakt (LSV)
Leder for elsikkerhet (LFS)

2 personer ved frakobling
Godkjent for ERTMS-strekninger
Godkjent for kjøring av skinnevei maskin
Fagansvarlig spor

Vi operer overalt der det er jernbane!Vi er et firma fra Østfold som tar sikkerhet på alvor. Vi hjelper til med hovedsikkerhetsvakter og Leder for Elsikkerhet i hele landet!